Om Faktor8

Faktor8 blev dannet som et hemmeligt netværk for koner og kærester til traumatiserede veteraner, i 2014 med en tanke om, ikke at stå alene med de udfordringer der kan være, i at leve sammen med en traumatiseret veteran fra Forsvaret.

Målet var ikke at være mange, men ikke at være alene!

Rang, politiske holdninger, uddannelse og alder har ingen betydning, når gardinet er rullet ned, og facaden krakelerer. Da er udfordringerne sammenlignelige, og presset på familielivet det samme.

Netværket var hemmeligt frem til 2017, hvor der med støtte fra Veterancentret blev afholdt et netværksmøde på Comwell i Korsør. På netværksmødet deltog 26 kvinder, som alle satte ord på deres liv med en udfordret veteran. Gæster på netværksmødet var Veterancentret, Soldaterlegatet og Veteranalliancen. Det møde blev vendepunktet for Faktor8 med hensyn til at stå frem i den offentlige debat for at gøre opmærksom på, at der var forhold, som kunne forbedres omkring hjælp til veteraner og veteranfamilier.

Netværket er det største af sin art, og unikt fordi det har fokus på at forbedre samarbejder med og mellem relevante myndigheder, og fordi det er baseret på frivillig indsats.

Det er et håb at kunne finde mulighed for, at der ydes økonomisk støtte til et årligt netværksmøde. Gerne støttet af det politiske system og relevante myndigheder, men hvor netværket bevarer sin integritet og uafhængighed.

I september 2019 er der knap 200 kvinder i netværket, som støtter hinanden i hverdagen med en traumatiseret veteran, og der er plads til flere.

Faktor 8 er os der står omkring vores krigsveteraner. Det dækker over det antal af mennesker der i gennemsnit bliver berørt når et menneske sendes i krig – og dermed vender hjem som krigsveteran.

Hvem dækker faktor 8 over?

For hver ramt veteran, er der minimum 8 pårørende, som er påvirkede af situationen.

Det starter med konen, så forældre og søskende, andre familiemedlemmer, nære venner, kollegaer m.fl.

Billedet ovenfor: Styregruppen i Faktor-8. Fra venstre ses:

Sanne Stryhn Fyrstenberg. Leder. København.
Maria Leth Sommerlund. Marketingskoordinator. Fyn,
Anne-Line Ussing. Leder af Nature Retreat for veteraner. Strynø.
Tina Ryberg. Sygeplejerske. Nordsjælland.
Tine Ziegler Jensen. Iværksætter og kursus sekretær. Nordjylland.
Mie Andersen. Socialpædagog. Bornholm
Anne Mette Kaehne Pedersen. Leder. Trekantområdet i Jylland.

Netværket

Vi var en lille flok, som i 2014 tænkte “Hvis det her er et problem for os, så er vi nok ikke de eneste. Vi må gøre noget”

Her er noget af det vi har opnået på området:

 • Bidrag til Veterancentrets pårørende-bøger til henholdsvis børn, unge og voksne. Forfatter til bøgerne er Rikke Høgh
 • Avisartikler med fokus på udfordringerne i familier med en traumatiseret veteran.
 • Deltagelse og skarp tale på møde med myndigheder og veterankoordinatorer i Sønderjylland.
 • Respektfuld og meget bevægende tale på Veterankonferencen 2019.
 • TV indslag i flere sammenhænge.
 • TV Echo, video med en ung, hvis far er skadet i krig.
 • Stop for underretninger som værktøj! Hjælpen skal gives før en underretning er aktuel – alt andet anses for en falliterklæring hos relevante myndigheder.
 • Fokus på de pårørendes pres i hverdagen.
 • Hjælp i enkeltsager.
 • Pres på lokale politikere og embedsmænd.
 • Fokus på grænseflader mellem Veterancentret og kommunerne.
 • Fokus på dialog med Veterancentret.
 • Politisk lobbyarbejde.
 • Netværksmøde i 2017.
 • Forældrenetværk opstartet i 2017.
 • To medlemmer i Veteranalliancens styregruppe siden 2017.
 • Lokale netværksgrupper.
 • Fokus på udligning af geografiske forskelle på tilbud om hjælp hos Veterancentret.
 • Fokus på hjælp til alle pårørende hos Veterancentret.
 • Fokus på hjælp til børn i alle aldersgrupper.
 • Involvering i “Fælles om veteranen”, som Veterancentret ruller ud til kommuner.
 • Donation fra Veterancentret til netværksmøde i 2017.
 • Rotary lavede en sommerlejr for mødre og børn på Bornholm i 2017.
 • Foredrag i Rotary Korsør Nord i 2018.
 • Møde med forsvarsministeren d. 2. september 2019.
 • Donation fra Kjæden på Netværksmøde for 100 kvinder i 2019.
 • Donation fra Lars Erik Andersens Familiefond til netværket i 2019.
 • Ærespris til Anne-Line Ussing i 2019.
 • Donation fra Lazzaweb på en hjemmeside i 2019.
 • Donation fra Lars Erik Andersens Familiefond i 2020.

Veterancentret, veterankoordinatorerne ude i kommunerne og Forsvarsministeren kender Faktor-8, og netværkets målrettede indsats for at gøre opmærksom på udfordringerne i samlivet med en traumatiseret veteran.