Vi blev gift 5 måneder efter hans PTSD diagnose. Han husker ikke vores bryllup

Mærkesager

  • Veteranpolitik skal indeholde et strategispor for pårørende.
  • Ingen nærmeste pårørende må lades alene med ansvar for at deres traumatiserede veteran får den rette hjælp. I tide.
  • Grænseflader mellem Veterancentret og kommunerne skal afklares, så fordeling af ansvar og opgaver er tydelig for både pårørende, veteraner og myndighed.
  • Pårørende skal tilbydes hjælp uafhængigt af veteranen.
  • Der skal tilbydes hjælp til børn i alle aldersgrupper.

Om os

Vi er koner og kærester til veteraner med traumer, som støtter hinanden på tværs af Danmark. Det har vi gjort siden 2014, og i 2017 blev vi officielle i den offentlige debat.

Vi har rundet de første 100 kvinder i netværket. Vi har lokale grupper, og opretter løbende nye efter behov.

Vores netværksgruppe kan der ikke søges på, men du kan kontakte en af nedenstående, hvis du gerne vil være en del af netværket

Jeg holder i en bil på en øde markvej med mine to små børn, og tør ikke at tage hjem