Veterancenteret

Fra Veterancenterets hjemmeside “Veterancentret er én indgang på veteranområdet og tilbyder støtte til soldater, veteraner og pårørende. Veterancentret arbejder for en bred anerkendelse af de danske veteraner.” (http://veteran.forsvaret.dk/Omos/Pages/default.aspx)

Veterancenteret er den offentlige instans der tager sig af veteransager, bevilliger hjælp til psykolog, stiller socialrådgivere til rådighed til alle der har veteranstatus i Danmark (dvs. har været udsendt i mere end 30 dage)

Veterancentret har eksisteret siden 2011, og blev oprettet som et led i den veteranpolitik der blev vedtaget i 2010. Veterancentret stiller forskellige typer hjælp til rådighed for veteraner og pårørende, herunder socialrådgivere, jobkonsulenter til at hjælpe veteranen videre i arbejde, psykologbistand, økonomisk rådgivning mm.

Se mere om veterancenteret her: http://veteran.forsvaret.dk/Pages/forside.aspx